Szynka biała

2601119

Opis

Forma pakowania
VAC
Waga
2,50