Szynka dojrzewająca

2602814

Opis

Forma pakowania
VAC
Waga
1,20